استند گل و موارد استفاده آن

در سال های قبل تر که خانه ها دارای حیاط بودند و فضا برای پرورش گل و گلدان زیاد بود مشکلی برای نگهداری نبود و فضای کافی در خانه ها بود.امروزه به دلیل کوچک بودن خانه ها و شرایط آپارتمان نشینی کمتر میتوان فضای کافی داشت.استند گل یکی از مواردی است در دکوراسیون که میتوان از آن به نحو مطلوب برای جای گل و گلدان استفاده کرد.

پایه گلدان ویژگی دیگری که دارد سبک و قابل حمل  بوده و به حداقل فضا برای نگهداری گل آپارتمان نیاز دارد.

این پایه بطور همزمان چند گلدان را در یک فضای کم نگه میدارد و دیگر نگران جا برای نگهداری گل و گلدان خود نیستید .

 

"<yoastmark